Kungsängen 2 | 769611-2320

Styrelsen

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen i första hand genom att maila till ”kontakt@kungsangen2.se” eller genom kontaktformuläret under menyn ”För dig som medlem”.

Om du som mäklare har frågor eller söker information, se i första hand rubriken ”För mäklare” på hemsidan för dokument och svar på vanligt förekommande frågor.

 

Styrelsens ansvarsområden

Vi har delat upp ansvaret för handläggning av olika ärenden och  ansvarsområden på följande sätt:

Ordförande skall kontaktas när det gäller ärenden som skall tas upp i styrelsen eller om någon utifrån vill ha kontakt med bostadsrättsföreningen, såvida inte överenskommelse redan gjorts om något annat eller när det gäller uppföljning av tidigare ärenden.

Ekonomiansvarig har ansvar för ekonomisk planering, förvaltningsavtal, låneadministration och resultatrapportering m.m. Löpande redovisning, hyresavisering och fakturering sköts av ABJ Boförvaltning AB. Ekonomiansvarig har även ansvar för posthantering.

Sekreteraren ansvarar för protokoll.

Ansvarig för överlåtelser och andrahandsuthyrning administrerar löpande överlåtelser och andrahandsuthyrning.

Ledamot och suppleant i Väveriet representerar föreningen i Väveriet som ansvarar för gemensamhetsanläggningen innefattande garaget, innergården och andra gemensamma ytor.

Garage- och nyckelansvarig ansvarar för nycklar, uthyrning av parkeringsplatser samt parkeringstillstånd till stickgatorna.

Hemsideansvarig ansvarar för uppdatering av hemsidan.

Ansvarig teknisk miljö ansvarar för handläggning av frågor gällande den tekniska förvaltningen såsom garantier, reparationer, vattenskador, underhåll, hisservice m.m och sköter i huvudsak kontakter med Riksbyggen.

 

Tekniskt underhåll & Vaktmästare

När det gäller den löpande tekniska förvaltningen och vaktmästeriet ligger ansvaret på Riksbyggen som har en vaktmästare för alla föreningar inom Väveriet. Vaktmästaren bevakar belysning, värme, vatten och avlopp. På sommaren ombesörjer vaktmästaren gräsklippning m.m samt på vintern snöröjning och grusning. Ev brådskande felanmälningar görs till Riksbyggen, tfn 0771-860860. Om det inte fungerar så kontakta ansvarig för Teknisk miljö på kvällstid.

Styrelsen har förutom löpande förvaltningsfrågor tagit fram en underhållsplan som preciserar de åtgärder som behöver vidtas i framtiden för att sköta fastigheten och underhåll av byggnaden, olika funktioner och utrustning på ett tillfredsställande sätt.

Vi har också tagit fram en energideklaration som behövs som underlag för att planera eventuella sparåtgärder i framtiden.

Under 2016 började föreningen använda en avancerad tjänst från företaget eGain som utför klimatanpassad styrning av värmen i fastigheten. Detta bidrar till effektivare energianvändning samt ekonomiska besparingar för föreningen.

 

Ekonomi

När det gäller ekonomin redovisas denna vid årsmöten och framgår av årsredovisningen som kan laddas ned från vår hemsida.

 

Information

Information till medlemmar skall i huvudsak ske via hemsidan samt e-post. Styrelsen påbörjade under 2017 ett arbete med att se över hemsidan samt att förbättra den digitala kommunikationen med medlemmar. De medlemmar som ej använder e-post skall erbjudas motsvarande information.

Vi räknar fortfarande med att anslagstavlor i trapphus skall vara kvar och förmedla viktig informationen från styrelsen till medlemmarna.

Befattning Namn E-post Roller
Kassör Karin Granberg karinxg@gmail.com Kassör
Ledamot Per Lundh e.per.lundh@gmail.com Tekniskt ansvarig, Hemsidesansvarig och Mottagare av e-post/formulär
Ledamot Kristina Löfvenius kristinalo901@gmail.com Överlåtelser och andrahandsuthyrning och Väveriet, suppleant
Ledamot Julia Englund julia.englund88@gmail.com Garage- och nyckelansvarig
Ledamot Helén Bjernfalk helen.bjernfalk@telia.com Ordförande
Suppleant Robin De Joung robin.de.Joung@hotmail.com Väveriet, ledamot
Suppleant Joel Ingmarsson joel.ingmarsson@gmail.com Sekreterare
Karin Granberg
Befattning Kassör
E-post karinxg@gmail.com
Roller Kassör
Per Lundh
Befattning Ledamot
E-post e.per.lundh@gmail.com
Roller Tekniskt ansvarig, Hemsidesansvarig och Mottagare av e-post/formulär
Kristina Löfvenius
Befattning Ledamot
E-post kristinalo901@gmail.com
Roller Överlåtelser och andrahandsuthyrning och Väveriet, suppleant
Julia Englund
Befattning Ledamot
E-post julia.englund88@gmail.com
Roller Garage- och nyckelansvarig
Helén Bjernfalk
Befattning Ledamot
E-post helen.bjernfalk@telia.com
Roller Ordförande
Robin De Joung
Befattning Suppleant
E-post robin.de.Joung@hotmail.com
Roller Väveriet, ledamot
Joel Ingmarsson
Befattning Suppleant
E-post joel.ingmarsson@gmail.com
Roller Sekreterare