Kungsängen 2 | 769611-2320

Väveriet

Kort information om Väveriet

Väveriet är en samfällighetsförening som har till ansvar att se till att våra gemensamhetsanläggningen, e.g., innergården, garaget samt trottoarerna runt husen, sköts om på bästa möjliga sätt.

 

Organisation

Väveriet består av styrelserepresentanter från samtliga bostadsrättsföreningar som delar gemensamhetsanläggning med Kungsängen 2.

Väveriet har regelbundna möten där frågor som rör gemensamhetsanläggningen diskuteras och beslutas.

Senast uppdaterad 2017-03-22 av Per Lundh.